Chi tiết

Chính sách giải quyết khiếu nại

Ngày đăng: (31-03-2018 11:00 AM) - Lượt xem: 16198

Chính sách giải quyết khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại :

Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm và thực hiện theo các bước sau:

          Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm qua email: vienmayin@gmail.com, người mua có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

     Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.


Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Các bên bao gồm Công ty TNHH MTV Máy in Toàn Tâm và người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

 

GIẢI PHÁP IN

VIDEO

BẢO QUẢN & XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY IN

0
Facebook chat
Messenger Zalo