THIẾT BỊ IN THẺ NHỰA PVC

MÁY ÉP CAO TẦN

18.000.000vnđ 20.500.000vnđ
- -14%

PHÔI THẺ NHỰA PVC 4 LỚP

930.000vnđ 850.000vnđ
- 9%

KHAY IN THẺ NHỰA PVC 2 KHUNG

250.000vnđ 350.000vnđ
- -40%

PHÔI THẺ NHỰA PVC 3 LỚP

400.000vnđ 360.000vnđ
- 10%

PHÔI TRẮNG THẺ NHỰA PVC

5.000vnđ 3.000vnđ
- 40%
- 100%

MÁY DẬP CHỮ NỔI THẺ NHỰA PVC

6.900.000vnđ 5.150.000vnđ
- 25%

MÁY BẾ THẺ NHỰA PVC

650.000vnđ 600.000vnđ
- 8%

GIẢI PHÁP IN

VIDEO

BẢO QUẢN & XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY IN

Facebook chat